“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 11/2560

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 11/2560 ทาง VDO CONFERENCE เวลา 08.00 น. – 09.00 น. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายจาก สพฐ. ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 11/2560

รวมพลังประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 05.00 -18.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการรวมพลังประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน”เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เป็นผู้มีจิตอาสา แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามโดยไม่หวังผลตอบแทน ส่งเสริมการออกกำลัง เมื่อนักเรียนมีความแข็งแรงทั้งกายและใจย่อมสามารถพัฒนาตนเองได้และจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในวันข้างหน้า และเพื่อสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาล 4 อำเภอ (อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ) จังหวัดเพชรบูรณ์ และสมทบทุนบริจาคในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” มอบให้ ตูน บอดี้สแลม รวมระยะทาง 77 กิโลเมตร จุดพัก 18 จุด ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มอบให้โครงการก้าวคนละก้าว 50 %  และอีก 50 % มอบให้โรงพยาบาลทั้ง 4 อำเภอ

          ด้วยกระแสของตูน บอดี้สะแลม ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่วิ่งบนถนน  แต่สะเทือนถึงหัวใจคนไทยทั้งประเทศ ทำให้หลายคนและหลายภาคส่วนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ส่งเสริมคนดีให้ทำกิจกรรมดีๆ ให้ถึงเป้าหมาย อันเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำดีให้กับสังคม สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่อยากทำความดีเพื่อส่วนรวมอันเป็นรากฐานของความดี ความมั่นคงและค่านิยมที่ดีในสังคมไทย

กราบนมัสการขอบพระคุณ พระอาจารย์อ๊อด วัดจันทร์นิมิต บ้านโตก จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเดินจากวัดจันทร์นิมิต บ้านโตก ถึงปลายทาง ตำบลนาเฉลียง รวมระยะทาง 74 กิโลเมตร และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตลอดจนชุมชน คณะผู้บริหาร ครูนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ สถานีตำรวจภูธร ทั้ง 4 แห่ง รวมทั้ง ทหารบกเพชรบูรณ์ 50 นาย ชมรมนักวิ่งภาคเหนือตอนล่าง 100 กว่าท่าน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง อาทิ อู๊ด เป็นต่อ, แอมป์ พีรวัศ, ฟาร์ม เดอะวอยซ์, ช่อง ONE, บริษัท ดูมันดี จำกัด, บริษัท ใจบุญ จำกัด, และ ค่าย KM RECORD ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

Read moreรวมพลังประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน

ด่วนที่สุด แจ้งเร่งรัดการเบิกเงินครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี 2561

ด่วนที่ แจ้งเร่งรัดการเบิกเงินครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี 2561 ให้ส่งภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 1. โรงเรียนบ้าน กม.30          โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  เงินที่ได้รับจัดสรร  14,800.00  บาท
 2. โรงเรียนบ้าน บุมะกรูด       โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  เงินที่ได้รับจัดสรร  7,400.00  บาท
 3. โรงเรียนบ้าน หนองพลวง  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  เงินที่ได้รับจัดสรร  15,800.00  บาท
 4. โรงเรียนบ้าน กองทูล        อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท
 5. โรงเรียนบ้าน บึงสามพัน    อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท
 6. โรงเรียนบ้าน รวมทรัพย์     อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท
 7. โรงเรียนบ้าน หนองบัว       อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท
 8. โรงเรียนบ้าน นาสวรรค์      อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  154,000.00  บาท
 9. โรงเรียนบ้าน สระเกษ        อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  154,000.00  บาท
 10. โรงเรียนบ้าน แก่งหินปูน    ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้ (shoppingList) เงินที่ได้รับจัดสรร  100,000.00  บาท
 11. โรงเรียนบ้าน เข็มทอง       ครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ (shoppingList) เงินที่ได้รับจัดสรร  150,000.00  บาท
 12. โรงเรียนบ้าน ซับไม้แดง    ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน (shoppingList) เงินที่ได้รับจัดสรร  135,000.00  บาท
 13. โรงเรียนบ้าน คลองกระจังวังไทร    อุปกรณ์วิชางานเกษตร  เงินที่ได้รับจัดสรร  61,600.00  บาท

ประชุมคณะทำงาน “รวมพลัง ประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบุคลากรทางการศึกษา ผอ.สถานศึกษาในสังกัด, สภ. 4 อำเภอ และ ผอ.โรงพยาบาล ทั้ง 4 อำเภอ เพื่อดำเนินโครงการ “รวมพลัง ประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่ 3/2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หารือฯ สมทบทุนบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาล 4 อำเภอ (อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมทบทุนบริจาคในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” มอบให้ ตูน บอดี้สแลม ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมคณะทำงาน “รวมพลัง ประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่ 3/2560

ประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษ

ด้วย ศ.ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ สอนโดย ครูไทย – อเมริกัน ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ กว่า ๔๓ ปี ตามรายละเอียดดังแนบ (ประชาสัมพันธ์ เรียนภาษาัอังกฤษ