สพป.นครราชสีมา เขต 6 ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นายสนอง  สุดสะอาด ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมคณะ ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง