ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟ 15-11-2560

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 , ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผู้แทนกลุ่ม ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3