พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ร.5

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 (เวลา 08.30 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และนายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะ และผู้แทนส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน “ปิยมหาราช” ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานในพิธี