ประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน

ประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 23  ต.ค. พ.ศ. 2560  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 24 ต.ค. พ.ศ. 2560 ดำเนินการสอบวันที่ 28 ต.ค. พ.ศ. 2560 ( รายละเอียดดังแนบ )