ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ ร.ร. บ้านปากตก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  ร.ร. บ้านปากตก  กำหนดข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน  2560 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0872014559 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดดังแนบ  ไฟล์ประกาศ 1  ไฟล์ประกาศที่ 2

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ร.5

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 (เวลา 08.30 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และนายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะ และผู้แทนส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน “ปิยมหาราช” ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานในพิธี

Read moreพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ร.5

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อ http://www.pnbpeo.moe.go.th เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังแนบ เว็ป ศธจ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติฯ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกได้ที่ http://www.skp.moe.go.th ตามรายละเอียดดังแนบ MOE AWARDS