ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ตามรายละเอียดดังแนบ) เดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ