การเร่งรัดใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2)

การเร่งรัดใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ครั้งที่ 2 ) ส่งเอกสารอย่างช้าวันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 16.30 น.

รายละเอียดดังแนบ