ขอเชิญชวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคปัจจัยหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร