17-07-2560 โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) ประจำปี 2560

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการสัมมนาชี้แจงและมอบสื่อการเรียนรู้ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) ประจำปี 2560 และมอบ “เข็มเกียรติยศ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ให้กับสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมในปี 2559 ที่ผ่านมา

โดยมี พระอาจารย์วีรยุทธ์ ธิติวีโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านได้มาชี้แจงภาพรวมโครงการฯ และครูกัญญารัตน์ เกิดบ้านไทร ตัวแทนคณะกรรมการการดำเนินงาน กล่าวคำรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่