16-07-2560 PLC ครูวิชาการโรงเรียน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Communiti) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 2โดยมีครูวิชาการโรงเรียนเข้ารับการอบรม และมี นางสุนันท์ บัวเทศผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวคำรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่