“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 11/2560

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 11/2560 ทาง VDO CONFERENCE เวลา 08.00 น. – 09.00 น. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายจาก สพฐ. ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read More

รวมพลังประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 05.00 -18.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการรวมพลังประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน”เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เป็นผู้มีจิตอาสา แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามโดยไม่หวังผลตอบแทน ส่งเสริมการออกกำลัง เมื่อนักเรียนมีความแข็งแรงทั้งกายและใจย่อมสามารถพัฒนาตนเองได้และจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในวันข้างหน้า และเพื่อสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาล 4 อำเภอ (อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ) จังหวัดเพชรบูรณ์ และสมทบทุนบริจาคในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” มอบให้ ตูน บอดี้สแลม รวมระยะทาง 77 กิโลเมตร จุดพัก 18 จุด ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มอบให้โครงการก้าวคนละก้าว 50 %  และอีก 50 % มอบให้โรงพยาบาลทั้ง 4…

Read More

ด่วนที่สุด แจ้งเร่งรัดการเบิกเงินครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี 2561

ด่วนที่ แจ้งเร่งรัดการเบิกเงินครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี 2561 ให้ส่งภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนบ้าน กม.30          โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  เงินที่ได้รับจัดสรร  14,800.00  บาท โรงเรียนบ้าน บุมะกรูด       โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  เงินที่ได้รับจัดสรร  7,400.00  บาท โรงเรียนบ้าน หนองพลวง  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  เงินที่ได้รับจัดสรร  15,800.00  บาท โรงเรียนบ้าน กองทูล        อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท โรงเรียนบ้าน บึงสามพัน    อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท โรงเรียนบ้าน…

Read More

ประชุมคณะทำงาน “รวมพลัง ประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบุคลากรทางการศึกษา ผอ.สถานศึกษาในสังกัด, สภ. 4 อำเภอ และ ผอ.โรงพยาบาล ทั้ง 4 อำเภอ เพื่อดำเนินโครงการ “รวมพลัง ประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่ 3/2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หารือฯ สมทบทุนบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาล 4 อำเภอ (อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมทบทุนบริจาคในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” มอบให้ ตูน บอดี้สแลม ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read More

ประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษ

ด้วย ศ.ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ สอนโดย ครูไทย – อเมริกัน ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ กว่า ๔๓ ปี ตามรายละเอียดดังแนบ (ประชาสัมพันธ์ เรียนภาษาัอังกฤษ

Read More

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ๙ หลักสูตร สามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ นางสาวธันย์ชนก  เกตุมณี หมายเลขโทรศัพท์๐๙ ๔๓๓๑ ๗๔๔๔ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wisdomking.or.th ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเีพียง

Read More

ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๙

ด้วย สถาบันลูกโลกสีเขียว ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด และเยาวชนที่มีผลงานแนวคิดสร้างสรรค์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ รางวัลลูกโลกสีเขียว คั้งที่ 19

Read More

ตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัดฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา และแนวนโยบายดำเนินการตามจุดเน้นของสำนักงานฯ ณ โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา โรงเรียนบ้านเนินคนธา โรงเรียนบ้านท่าสวาย และโรงเรียนบ้านพงเพชรอนุสรณ์ รวมทั้งสิ้น 4 โรงเรียนในสังกัดฯ

Read More

ประกาศ สพป.พช.3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 5 รายการ

ประกาศ สพป.พช.3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 5 รายการ  ค่าครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 5 รายการ  ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง  รถโดยสารขนาด  12  ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี  จำนวน  1  คัน  ได้แก่ บริษัท  สยามนิสสันเพชรบูรณื  จำกัด  ( รายละเอียดดังแนบ )

Read More