สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มุ่งสู่ Q1 สำนักงานคุณภาพ (Quality Office) Q2 โรงเรียนคุณภาพ (Quality School) Q3 ห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom) Q4 นักเรียนคุณภาพ (Quality Student)
Shadow
Slider
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

การตรวจสอบข้อมูลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562 ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบคะแนน O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3

หากโรงเรียนใดไม่ถูกต้องขอให้แจ้งกลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 หากพ้นกำหนดถือว่าข้อมูลถูกต้อง

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 64 รายการ ราคากลาง 3,000.00 บาท  ตามรายละเอียดแนบท้าย กำหนดดูพัสดุ ณ ห้องพัสดุ ในวันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 10:30 น. และกำหนดขายทอดตลาด วันที่ 1 เม.ย. 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สพป.พช.3 ( ประกาศ  ) ( รายละเอียด )

 

 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

ประกาศ เรื่อง การให้คะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

คะแนนย้ายครู สพป.พช.3 ปฏิทินชี้แจงรายละเอียดตามข้อทักท้วง ประกาศคะแนนย้ายตามองค์ประกอบ 2563

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)