previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 (เวลา 07.00 – 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในภาคเช้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดซับสมอทอด และภาคสาย ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานในพิธี คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานการรายงานการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานการรายงานการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อพิจารณากลั่นกรองการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาตามแบบรายงานและเอกสารหลักฐานประกอบที่กำหนด การติดตามการรายงานผลตามตัวชี้วัดและคณะทำงานผู้รับผิดชอบและกำกับตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานการรายงานการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 40/2562

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 (เวลา 08.00 – 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 40/2562 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ จาก ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 40/2562

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 (เวลา 08.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ, สวดมนต์ไหว้พระ, แผ่เมตตา และมอบดอกไม้สหวาระเดือนเกิดให้กับผู้ที่เกิดเดือนกันยายน ปี 2562 ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวลภัสรดา คำมา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 (เวลา 09.09 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวลภัสรดา คำมา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บริเวณลานเกียรติยศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวลภัสรดา คำมา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์