สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มุ่งสู่ Q1 สำนักงานคุณภาพ (Quality Office) Q2 โรงเรียนคุณภาพ (Quality School) Q3 ห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom) Q4 นักเรียนคุณภาพ (Quality Student)
Shadow
Slider
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

อบรมเชิงปฏิบัติการ รร.คุณภาพประจำตำบล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรภัทธ์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เพื่อการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Read moreอบรมเชิงปฏิบัติการ รร.คุณภาพประจำตำบล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2563 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2563

รายงานผลการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมทักษะการปฏิบัติงานธุรการผู้ปฏิบัติงานธุรการ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมทักษะการปฏิบัติงานธุรการผู้ปฏิบัติงานธุรการและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสพ.เพชรบูรณ์ เขต 3โดยมี ธุรการในสังกัด สพ.เพชรบูรณ์ เขต 3 ธุรการโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมทักษะงานสารบรรณ เสริมทักษะการใช้งาน เรื่อง Smart office เสริมสร้างความรู้และแนวปฏิบัติงานในการทำหน้าที่ธุรการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมทักษะการปฏิบัติงานธุรการผู้ปฏิบัติงานธุรการ”