previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 08.30 น.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางสาวกิ่งกาญจน์  ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

e-bidding

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 09.00 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการดำเนินการจัดทำประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moree-bidding

ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

ขอเชิญคณะกรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ

ขอเชิญคณะกรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโดม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

 

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 44/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 08.00 น. – 09.00 น.) ผู้อำนวยการกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3