ปีการศึกษา 2562 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มุ่งสู สำนักงานคุณภาพ (Quality Office), โรงเรียนคุณภาพ (Quality School), ห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom), นักเรียนคุณภาพ (Quality Student)
Shadow
Slider
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประกาศผู้ชนะโรงเรียนบ้านบุมะกรูด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 103/26

ประกาศผู้ชนะโรงเรียนบ้านบุมะกรูด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 103/26 ได้แก่ บริษัท อิงนินันท์ 2019 จำกัด  ( รายละเอียดดังแนบ )

รวมพลัง พร้อมใจ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ปีการศึกษา 2562

12วัน 21ชั่วโมง 05นาที 28วินาที

การประชุมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ประชุมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมีนายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในการประชุม

Read moreการประชุมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สอบ RT

-6วัน -2ชั่วโมง -54นาที -32วินาที

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่งบันไดขึ้น 2 ข้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่งบันไดขึ้น 2 ข้าง  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 ก.พ. 2563 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ผ่านทางอีเมล์ sompra0402@obecmail.obec.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 084-241-453-6 (รายละเอียดดังแนบ )