ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 09.30 – 16.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสันติชัย  บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ระยะเวลา 6 เดือน)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา (เวลา 9.00 น. – 14.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายวรการ  ฐานะวิจิตร อดีต รอง. ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ นายวัฒนกร บัวทอง ผอ.โรงเรียนบ้านเข็มทอง คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ระยะเวลา 6 เดือน) พร้อมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังอ่าง โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ระยะเวลา 6 เดือน)

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 44/2562 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 08.00 -10.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 44/2562 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 44/2562 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

การประชุมสัญจร เครือข่าย 4 อำเภอ (อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสัญจร เครือข่าย 4 อำเภอ โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อประกาศนโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า (เวลา 08.00 – 12.00 น.) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง, ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง, ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว และภาคบ่าย (เวลา 13.00 – 17.00 น.)  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์พัฒนาวิชาการสระประดู่ ศูนย์พัฒนาวิชาการพุเตยพุขาม ศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่วังใหญ่ภูน้ำหยด และศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย ณ ห้องประชุมโรงเรียนชมชนบ้านพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreการประชุมสัญจร เครือข่าย 4 อำเภอ (อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์)

การประชุมสัญจร เครือข่าย 4 อำเภอ (อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสัญจร เครือข่าย 4 อำเภอ โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อประกาศนโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า (เวลา 08.00 – 12.00 น.) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี, ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย, ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง และศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร และภาคบ่าย (เวลา 13.00 – 17.00 น.) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์พัฒนาวิชาการหนองไผ่, ศูนย์พัฒนาวิชาการห้วยโป่ง-ยางงาม และศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน กม.35 อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreการประชุมสัญจร เครือข่าย 4 อำเภอ (อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์)