กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

นายสมพร พุฒกาง

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน

นางคนึง คุ้มตระกูล

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางพรเมษา ใจอยู่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิศานาถ ศิริลา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางภิธารัฐ ปลั่งดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวปวงอร เบ้าสิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายธิเบต เพชรไชโย

เจ้าพนักงานธุรการ

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH