ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฏร์วิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านเนินพัฒนา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

09 Jan 2023
22

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฏร์วิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านเนินพัฒนา โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบกระบวนการของโรงเรียนจิตศึกษาในการเรียนการสอน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH