พิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

09 Jan 2023
22

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ฯ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH